Wykonujemy kompleksowo

Instalacje elektryczne

 • Instalacje elektryczne w budownictwie ogólnym
 • Instalacje oświetleniowe
 • Montaż różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, aparatury i osprzętu
 • Rozdzielnie elektryczne w zakresie montażu, modernizacji, prefabrykacji i wymiany
 • Wewnętrzne linie zasilające WLZ 
 • Zasilania awaryjnego i pracy równoległej

Instalacje teletechniczne

 • Instalacje internetowe i telefoniczne 
 • Instalacje domofonowe
 • Instalacje kontroli dostępu
 • Instalacje CCTV
 • Instalacje Systemy sygnalizacji pożaru SSP oraz oddymiania
 • Instalacje automatyki budynkowej

Pomiary parametrów instalacji

 • Impedancja pętli zwarcia
 • Rezystancja izolacji kabli i przewodów
 • Pomiar wyłączników różnicowo prądowych
 • Pomiar rezystancji uziemień ochronnych
 • Pomiar ciągłości przewodów
 • Pomiar oświetlenia podstawowego i awaryjnego

Konserwacja - awarie

 • Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa 
 • Usuwamy awarię w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Close Menu